Kolczatki
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
207 Kolczatka 1 Nikiel, chrom
208 Kolczatka 2 Nikiel, chrom
209 Kolczatka 3 Nikiel, chrom
210 Kolczatka 3D Nikiel, chrom
211 Kolczatka 4 Nikiel, chrom
212 Kolczatka 5 Nikiel, chrom
213 Kolczatka 6 Nikiel, chrom

Kolczatki rymarskie
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
214 Kolczatka rymarska 1R, 2R Nikiel, chrom
348 Kolczatka rymarska 4R Nikiel, chrom
349 Kolczatka rymarska 5R Nikiel, chrom
Kolczatki rymarskie ze skórą
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
343 Kol. rym. ze skórą 1R Nikiel, chrom
344 Kol. rym. ze skórą 2R Nikiel, chrom
© Strona wykonana przez