Obroże
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
220 Obroża 1/1.5/30 Chrom
221 Obroża 1/1.5/35 Chrom
222 Obroża 1/2/35 Chrom
223 Obroża 1/2.5/40 Chrom
224 Obroża 1/2.5/50 Chrom
225 Obroża 1/3/50 Chrom
226 Obroża 1/3.5/55 Chrom
227 Obroża 1/4/60 Chrom
228 Obroża 2/2/35 Chrom
229 Obroża 2/2/40 Chrom
230 Obroża 2/2/45 Chrom
231 Obroża 2/2/50 Chrom
232 Obroża 2/2/55 Chrom
233 Obroża 2/2/60 Chrom
234 Obroża 2/2.5/40 Chrom
235 Obroża 2/2.5/45 Chrom
236 Obroża 2/2.5/50 Chrom
237 Obroża 2/2.5/55 Chrom
238 Obroża 2/2.5/60 Chrom
239 Obroża 2/2.5/65 Chrom
252 Obroża 2/3/45 Chrom
240 Obroża 2/3/50 Chrom
240a Obroża 2/3/55 Chrom
241 Obroża 2,3/65 Chrom
242 Obroża 3/2/35 Chrom
243 Obroża 3/2/40 Chrom
244 Obroża 3/2/45 Chrom
245 Obroża 3/2/50 Chrom
246 Obroża 3/2/55 Chrom
247 Obroża 3/2/60 Chrom
248 Obroża 3/2/65 Chrom
249 Obroża 3/2.5/50 Chrom
250 Obroża 3/2.5/55 Chrom
250a Obroża 3/2.5/60 Chrom
251 Obroża 3/2.5/65 Chrom
252 Obroża 3/3/50 Chrom
253 Obroża 3/3/55 Chrom
254 Obroża 3/3/60 Chrom
254a Obroża 3/3/65 Chrom
255 Obroża 3/3/70 Chrom
256 Obroża 3/3/75 Chrom

Obroże rymarskie
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
257 Obroża rymarska 2/2.5/45R Chrom
258 Obroża rymarska 2/2.5/50R Chrom
259 Obroża rymarska 3/2.5/50R Chrom
260 Obroża rymarska 3/2.5/60R Chrom
261 Obroża rymarska 3/2.5/65R Chrom
Obroże ze skórą
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
262 Obroża ze skórą 2/2.5/45 Chrom
263 Obroża ze skórą 2/2.5/50 Chrom
264 Obroża ze skórą 3/2.5/50 Chrom
265 Obroża ze skórą 3/2.5/60 Chrom
266 Obroża ze skórą 3/2.5/65 Chrom

Obrożo-kolczatki
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
340 Obrożo-kolczatka 1/45, 1/50 Chrom
341 Obrożo-kolczatka 2/50, 2/60 Chrom
342 Obrożo-kolczatka 3/55, 3/65 Chrom

Obrożo-blaszki
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
345 Obrożo-blaszka 1 Chrom
346 Obrożo-blaszka 2 Chrom
347 Obrożo-blaszka 3 Chrom
359 Obrożo-blaszka 1R Chrom
360 Obrożo-blaszka 2R Chrom
361 Obrożo-blaszka 3R Chrom

Obroże z karabińczykiem
Symbol Nazwa Typ Powłoka
 
219 Obroża z karabiń. 4 Nikiel, chrom
351 Obroża z karabiń. 4D Nikiel, chrom

© Strona wykonana przez